Många av projekten från Visionsfonden är i full gång.

Tio projekt fick stöd från Visionsfondens första omgång. Projekt av- och för Helsingborgarna som på olika sätt utvecklar staden och knuffar den framåt mot Helsingborg 2035. Flera av projekten är nu i startgroparna och några är redan i full gång. Under hashtaggen* #visionsfonden i sociala medier skriver både vi och de själva om projekten, och här nedan berättar vi kort om några saker som har hänt och var du kan läsa mer.

Re-cyklar – VeloHouse 

Jakten efter en passande lokal är i full gång. Mötesplatsen för återvinning, reparation och samverkan kring cyklar är dock redan startad. En första workshop har genomförts i Mindparks lokaler. Läs mer på projektets facebook: https://www.facebook.com/velohouse.se

 

Vi här och de där – Desert Island

Teaterpjäsen om klimatpåverkan bjuder redan nu in till sin första föreställning. Manuset skrivs genom en digital dialog mellan ungdomar i Helsingborg och Bangladesh. Läs mer på projektets facebook: https://www.facebook.com/DesertIslandEnvironmentEdition?fref=nf 

 

Från barn till entreprenörer
…Har bland annat varit med i P4 Malmöhus. Hör inslaget med initiativtagaren Josef som berättar om sitt projekt här:

 

Goodreel – en rörligare bild av Helsingborg
Börjar fylla upp platserna i ”Sveriges första filmbassad”. Välkomnar både erfarna filmare och den som vill använda kameran på sin smartphone till att skapa sin unika bild av staden. Läs inbjudan och mer om vad projektet handlar om här:  http://www.manifesto.se/pdf/Goodreel_Helsingborg_Manifesto.pdf

* En hashtag är ett sätt att göra samtalsämnen sökbara på internet, och i sociala medier i synnerhet. Varje hastag blir ett miniforum där alla inlägg om ämnet samlas. Ett sätt att enklare hitta, och ett sätt att enklare synas.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Drömmen om ett öppet och uppkopplat Helsingborg

Joakim Jardenberg är rådgivare, affärsängel och föreläsare. Förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Sedan december 2013 är Joakim också anställd i Helsingborgs stad, som Sveriges första Internetchef, men redan innan det gav Joakim sin syn på utmaningar och möjligheter för Helsingborg gällande digital utveckling i stadens trend- och omvärldsanalys. Här får du läsa om vad Joakim sa då – och så frågade vi hur han ser på saken idag.

Jardenberg_2035

Hur ser utvecklingen ut när det gäller den digitala världen? Vilka trender ser du?

– Utvecklingen inom detta område sker med tilltagande hastighet, jag tror att vi har större förändringar framför oss än det som vi hittills har varit med om. Om vi tittar på hur världen ser ut idag, utifrån mitt perspektiv, så ser jag några tydliga drivkrafter som vi måste ta hänsyn till när vi planerar för framtiden. Jag brukar prata om de tre viktigaste: minsta motståndets lag, ”The One Machine” och internet som den sociala drogen. Minsta motståndet lag handlar om att människor inte längre accepterar höga trösklar, vi vill ha enkla lösningar som är tillgängliga för de flesta. Tänk iPhone, tänk en knapp. ”The One Machine” handlar om att alla är sammankopplade genom internet, alla våra skärmar är fönster till en gemensam gigantisk skärm. Vi delar kunskaper och erfarenheter, Internets möjligheter är oanade. Ett exempel på detta är att en högstadieelev i USA nyligen har uppfunnit ett revolutionerande cancertest genom att googla! Och Internet som den sociala drogen handlar om att vi i grund och botten är sociala varelser och Internet ger oss möjligheter att vara så sociala som vi vill vara. Där kan vi alltid hitta någon som delar våra intressen. Hur kan vi dra nytta av dessa trender?

Vad behöver Helsingborgs stad som organisation tänka på?

– Vi måste se möjligheter i allt detta! Exempelvis tanken på ”The One Machine”, den allvetande maskinen kan skrämma många, men det finns stort potential i detta och det måste vi ta vara på. Det är viktigt ur ett utvecklingsperspektiv och inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Organisationer måste lära sig att det inte är innehållet som är det viktigaste i vår era av sociala medier, utan det är själva konversationen som har ett stort värde. Det samma gäller identitetskapandeprocessen. Idag finns det ingen som kan definiera sig själv på egen hand. Identitet är någonting som skapas och återskapas tillsammans med vår omgivning. Att förstå värdet av detta är lika viktigt för en kommun som för vilken organisation som helst. Här kan vi lära oss mycket av Facebook.

Vad krävs för att Helsingborg ska uppnå visionens målsättningar utifrån ditt expertområde?

– Helsingborgs historiska förutsättningar är unika. Jag har läst mycket om konsuler som har drivit utvecklingen framåt i denna stad och om jag skulle agera konsul idag då skulle jag satsa på det följande:

  • Internetuppkoppling i hela kommunen 24-7. Och här menar jag inte bara i offentliga miljöer i centrala Helsingborg, utan överallt på kommunens yta. Kommunens roll som en drivande aktör i frågan är oerhört viktig. I Sverige ligger vi långt efter Asien till exempel i detta avseende. Det krävs investeringar, men om man tänker på lång sikt så vinner vi mycket genom att satsa nu. Det finns studier som visar hur mycket möjligheten till internetuppkoppling betyder för BNP.
  • Alla helsingborgare ska ha tillgång till teknik. Frågan som debatteras ofta är huruvida skolorna ska förse alla elever med datorer utan att ta hänsyn till vilka som redan har tillgång till dator hemma och vilka som inte har det. En teknikcheck till dem som inte har råd själva att skaffa en dator vore en möjlighet. Helsingborgs stad ska skapa förutsättningar för att alla ska ha tillgång till teknik oavsett vilken inkomst man har. Det är ett sätt att minska klyftorna mellan de som har och inte har, de som kan och inte kan.
  • Invånare ska ha tillgång till stadens resurser. Det handlar om att vara transparant och öppna upp sina data för helsingborgare. Först och främst i demokratiskt syfte, men även om man vill skapa ett innovativt klimat i kommunen. Öppen data skapar nya möjligheter vilket leder till innovativa lösningar.
  • Och sist men inte minst skulle jag ha satsat på att säkra helsingborgarnas tillgång till världen genom att exempelvis ta större grepp om språkundervisningen och att verkligen lyfta fram positionerna där.

Är dina förslag unika för Helsingborg eller gäller de alla kommuner?

– Detta gäller alla kommuner, men jag tror att Helsingborg har större förutsättningar att genomföra det och bli en kommun som är öppen, tillgänglig och innovativ.

Intervju publicerad i Helsingborgs stads Trend- och omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2014.

***

Idag är Joakim anställd i Helsingborgs stad, som Sveriges första Internetchef. På frågan om hur han ser på den ”uppkopplade staden” nu, svarar han med sitt manifest.

– Min stad är en plattform. Vi ska skapa en miljö där det är minsta möjliga friktion mellan invånarna och förvaltningen. I min stad är det en möjlighet att vi har mångfald, inte en utmaning. I min stad är andra språk minst lika viktiga som svenskan, och det är inget hinder att ha en funktionsnedsättning. Att bli äldre i min stad betyder att man fortfarande betraktas som en resurs, inte som en belastning. I min stad är alla som bor här en tillgång, inte bara när skatten ska betalas.

Hur vill du att Helsingborg ska arbeta för att nå dit?

– Jag sa det redan innan jag blev anställd av Helsingborgs stad och jag har inte ändrat mig – Alla ska ha tillgång till internet och den teknik som behövs för att bli en del av vårt nya samhälle. Intranätet ska vara öppet för alla som bor i staden, inte bara för de som jobbar i den. Alla ska kunna titta in i ekonomisystemet, alla kan bidra till revisionen – och utvecklingen. Om det bara användes öppna licenser på allt som programmeras, skrivs, filmas eller fotograferas i staden – då skulle allt bli gemensamt och vi skulle kunna ta vara på allas kunskaper och erfarenheter för att bli den bästa stad vi kan bli.

Det låter som en stor utmaning?

– Det är en viktig och nyttig utmaning men det är inte bara Helsingborgs stads arbete som tar Helsingborg framåt. Helsingborgs stad behöver inte göra allt, men vi behöver göra allt möjligt. Eller med andra ord – i min stad finns inga trösklar, och det är inte tekniken det hänger på, det är attityden.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Mötesplats för innovation

För att en stad ska bli rik på innovation och kreativitet behövs förutsättningar som uppmuntrar till det. En sådan förutsättning är att det finns forum, samlings- och mötesplatser, där idéer kan utvecklas och bli verklighet. I Helsingborg driver Karsten Deppert Mindpark sedan 2011 med målet att skapa en plats där kreativitet, produktivitet och öppenhet möts under ett och samma tak.

Karsten Deppert
Foto: CC by Karsten Deppert

”Fråga, var transparent, mys, och dela med dig av dina framgångar”

Vad kännetecknar Mindpark?
- Vi värdesätter kreativitet och produktivitet och jobbar mot att skapa en miljö där de två världarna möts. För vår del handlar det om att skapa events och en gemenskap som tillåter individerna som vistas här att hitta en balans mellan kreativiteten och produktiviteten. Annars skulle vi inte kunna finnas kvar, på lång sikt. En miljö som bara är kreativ kan bli för extrem och ekonomiskt för ostabilt. En plats som bara är produktiv ger ofta inte nog med arbetsglädje och rum för nya tankar. Vår målsättning är att locka hit bra individer och att se till att de träffar likasinnade individer. Det är det som driver oss i vårt arbete eftersom vi tror att intressanta saker kan hända i mötet mellan människor.

Vad gör Mindpark unikt i dina ögon?
- Mycket av det vi gör kan tillskrivas människorna som rör sig på platsen fysiskt vilket jag tycker är bra. Vad som gör Mindpark unikt är att många intressanta människor sitter ihop och träffar varandra vilket resulterar i att många initierar gemensamma projekt. Det handlar om att skapa möjligheter och att forma framtiden tillsammans. Givetvis skapas inte framtiden efter ett möte utan det är ofta ett resultat av många beslut och handlingar. Mindpark, som infrastruktur, försöker att göra besluten och handlingarna möjliga genom att bidra till att skapa en så bra vardag som möjligt för alla som sitter här. Om man hårdrar det så försöker vi till viss del förändra människors beteende vilket kan låta väldigt top-down styrt men vi tror att det finns beteenden som ger människor möjligheten att lyckas bättre även om man inte alltid är medveten om det. De fyra beteenden som vi försöker få folk att anamma är att fråga, att vara transparenta, att mysa – det vill säga den sociala biten och den sista är att dela med sig av sina framgångar. Att utveckla och jobba i den riktningen i kombination med att intressanta människor rör sig i lokalerna gör Mindpark till den plats som den är idag.

Läs hela intervjun med Karsten Deppert och mer om Mindpark på helsingborg.com.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Julfirande, goda exempel och en gemensam stad

Nu är det nya året här och därmed också massor av nya möjligheter, projekt, uppdrag och händelser. Många av oss behöver nog fundera på var och hur vi lämnade arbetsåret 2014 innan vi kan börja på det nya. Kanske plocka fram gamla att göra-listor, skumma igenom gamla mejl, ta en kaffe med en kollega eller boka in ett möte. Stadsdirektör Palle Lundberg tar avstamp dels i ledigheten men främst i några exempel från arbetet i Helsingborgs stad som han är extra stolt över. Exempel att fortsätta utveckla, bygga vidare på och inspireras av. /Carl

Julfirande, goda exempel och en gemensam stad

Lapp med texten Glädje och gemenskap

Många sköna lediga dagar har det varit. Efter en intensiv höst var det julafton i dubbel bemärkelse att få sjunka ned framför brasan med en värmande glögg och hela familjen samlad full av förväntan. Jag njuter i fulla drag när jag är ledig. Tankar på möten, problem att hantera och uppgifter att genomföra, byts lätt som en plätt mot promenader, spel och oplanerat mys med nära och kära. Ingen helg är så fokuserad på familjen som just julen.

Samtidigt synliggör julen ensamhet och utanförskap. Tomten kommer inte till alla och dignande julbord finns inte i alla hem. Många frivilligorganisationer och samfund gör ovärderliga insatser. I Sverige och i Helsingborg finns en stark vilja att bry sig om och hjälpa andra människor – egenskaper och krafter som till stor del håller ihop vårt samhälle.

Stolta exempel

Helsingborg ska vara den gemensamma staden och vi är tydliga när vi beskriver Helsingborg 2035: ”Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor.” Lätt att säga, men vad gör vi egentligen? Låt mig lyfta fram några exempel som jag är extra stolt över:

  • Nyanlända startar med läsplatta

Under 2014 har vi i Helsingborg tagit emot närmare 1000 nyanlända människor som varit på flykt. Många är barn i skolåldern, barn som vi tidigare placerade i en speciell introduktionsklass. Nu börjar de istället i en vanlig skolklass, vilket motverkar utanförskap, eftersom barnen kommer in i ett sammanhang och lär sig svenska snabbare. En läsplatta med översättningsprogram gör att eleverna direkt kan kommunicera både med sin lärare och med kamraterna.

  • Ingen ska vara hemlös

I Helsingborg arbetar vi för att alla ska ha en riktig bostad. Metoden kallas ”Bostad först” och går i korthet ut på att direkt erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med ett förstahandskontrakt, istället för att de slussas runt mellan olika härbärgen och tillfälliga lösningar. Bostäderna finns ute i samhället bland andra hyresgäster, och ett mobilt team, dygnet runt, stöder såväl den boende som fastighetsägaren.

  • Romer är också helsingborgare

I Helsingborg bor drygt tvåtusen romer. Många av dem står utanför samhällets gemenskap och känner sig diskriminerade och illa behandlade. Elvis, Viveka och Claudia arbetar som brobyggare på grundskolorna i Helsingborg. De är en länk mellan familj och skola och stödjer romska elever att klara skolan med godkända betyg, bland annat genom att hjälpa till med läxor. Branco och Ivanka är också brobyggare. De hjälper vuxna romer att söka arbete eller börja studera.

  • Människor med psykisk ohälsa vill också ha grannar

I Helsingborg vill vi att människor med psykisk ohälsa ska bo i lägenheter ute i samhället, därför planerar vi för nya boenden i Mariastaden och i Kattarp. Socialförvaltningen har öppnat en blogg för att öka förståelsen för vad det innebär att ha en psykisk funktionsnedsättning. Vi berättar hur Helsingborgs stad jobbar för att underlätta vardagen för de personer som behöver extra stöd, vilket ska minska oro och ryktesspridning bland grannarna.

  • Unga i arbete

I Helsingborg vill vi att alla unga vuxna ska ha ett jobb att gå till. Vi satsar därför på att få fram jobb som kan innebära ett första steg ut på arbetsmarknaden. I våra olika verksamheter har vi under 2014 vaskat fram närmare 100 platser. Det är inte ordinarie uppgifter, utan ungdomarna får möjlighet att hjälpa till med exempelvis assistent- och vaktmästarsysslor. Det betyder mycket att få struktur i livet, tider att passa, någon som förväntar sig att du kommer, känna att du bidrar, få en lön och kunna leva ett självständigt liv.

Sträck på ryggarna
Det finns mycket mer att lyfta fram. Våra socialsekreterare, lärare, barnskötare, fritidsledare, undersköterskor, kommunvägledare och kulturarbetare gör varje dag stora insatser runt om i staden. Vi som jobbar inom kommunal verksamhet ska sträcka på ryggarna och vara stolta. Vårt arbete betyder mycket för att helsingborgarna ska ha det bra. Det är säkert därför de allra flesta av oss trivs så bra på jobbet. Årets medarbetarundersökning visar nämligen att vi som arbetar i Helsingborgs stad är mer motiverade än anställda hos andra arbetsgivare – såväl offentliga som privata.

Nya utmaningar
Motivation och trivsel är viktiga ingredienser i arbetet mot Helsingborg 2035. Vi har kommit en bit på vägen, men har mycket kvar att göra. I vår nya trend- och omvärldsanalys kan du läsa mer om de utmaningar som ligger framför oss http://trendomvarld2014.helsingborg.se/. Såhär i början av året är det viktigt att lyfta blicken och vara öppen för det nya. Jag ser fram emot ett spännande 2015.

Palle Lundberg

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Palles jul – En hälsning till medarbetarna

Varje år gör kommundirektör Palle Lundberg en julhälsning till stadens 9 000 medarbetare. Ett annorlunda och kul sätt att tacka för allt arbete under året och så klart önska en riktigt god jul inför det stundande firandet. Den här veckan kan du följa inspelningarna av årets julhälsning på Helsingborgs stads instagramkonto.

Palle dansar med Lucia på Olympia

Hälsningen har sett lite annorlunda ut från år till år och förra gången fick vi bland annat se Palle besöka en skolmatsal, dirigera Helsingborgs symfoniorkester och prova rollen som kommunvägledare på Helsingborg kontaktcenter. I årets hälsning får vi istället en liten inblick i Palles egna vardag. Åtminstone till en början. Vad som händer sen avslöjar vi inte riktigt än, men temat är hämtat från en välkänd klassiker. Titta in på instagram och se om du kan lista ut vilken?

Uppdatering: Korkekar, husvagnar och tomteverkstad – Nu kan du se Palle och hans vänners julhälsning här.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stort tryck till första omgången av Visionsfonden

I början av oktober lanserade Helsingborgs stad Visionsfonden. En fond som ska möjliggöra idéer och initiativ som gör Helsingborg till en ännu bättre plats. Nu, bara drygt en månad senare, är ansökan för den första beslutsomgången stängd och nästan 80 ansökningar från människor med idéer för att utveckla Helsingborgs kulturliv, hållbarhetstänk, entreprenörsanda eller gemenskap väntar på att bedömas.

Sofia ulver_citat_blogg

Varför Visionsfonden?
Grunden för Visionsfonden finns som namnet antyder i stadens gemensamma vision Helsingborg 2035. Visionen erbjuder ett sätt att samla alla de krafter som finns i Helsingborg mot ett gemensamt långsiktigt mål. Det är viktigt. Minst lika viktigt är det att de som bor och verkar i Helsingborg har möjligheter att på olika sätt bidra till vision Helsingborg 2035 redan idag, inom ämnet just de brinner för eller bryr sig mest om. Visionsfonden är en sådan möjlighet.

Alf Rehn_citat_blogg

Första beslutsomgången av många
Inom kort tas beslut om vilka initiativ som tilldelas medel i den första omgången. Fler beslutsomgångar kommer löpa över hela 2015 och det går bra att ansöka med sin idé när som helst. Håll utkik här på bloggen framöver för att läsa om projekten och idéerna som får stöd från Visionsfonden. Ansökan och mer information hittar du på www.helsingborg.se/visionsfonden.

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Stadsdirektör Palle Lundberg – Om Sokrates, ungdomar och ett attraktivt Helsingborg

Palle Lundberg 3

”Våra dagars ungdom älskar lyx. Den uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De unga reser sig inte längre upp när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig efterrätten vid matbordet, lägger benen i kors och tyranniserar sina lärare.”

Känns det igen? Då ska du veta att dessa ord uttalades av den grekiske filosofen Sokrates ca 400 f kr. Varje vuxengeneration verkar ha sin utmaning med de unga. Det är bra att påminna dig om när du hör diskussionen om att våra unga är lata, utan ambitioner och inte tar de jobb som erbjuds. Att de ”curlats” genom livet.

Tuff utmaning att vara ung
Jag menar att dagens unga faktiskt sliter. Skolan är något helt annat än när jag gick i skolan. Konkurrensen är tuffare. Och sociala medier gör framgångar och misslyckanden publika på ett sätt som aldrig förr. Lägg också till en ungdomskultur med såväl det goda och kreativa, som droger och kriminalitet.

Sociala begåvningar
Samtidigt har vi kanske aldrig haft så frimodiga, utåtriktade och socialt begåvade unga med så många möjligheter att resa, både fysiskt och digitalt. Sällan har väl barn och unga blivit så lyssnade på. Visst finns det mer att göra, men jag menar att det skett en revolution; barns och ungas röster hörs och tas på allvar på ett helt annat sätt än när jag var ung.

Från pojke till vuxen
Hemma hos mig har vi två sjuttonåringar som älskar att diskutera, testa sina värderingar och åsikter. Jag gillar verkligen dessa samtal! Jag känner igen mig: sjutton år med kroppen full av testosteron och huvudet fullt av funderingar över livet. Jag, som 54-åring, har lovat mig själv att vara lugn och saklig när ungdomarna där hemma testar sina åsikter som mest. Det är en utmaning.

Vuxna som bollplank
Min erfarenhet – efter att i många år arbetat med ungdomar både som lärare och idrottsledare – är att barn och ungdomar behöver något att mäta sig med. Något att ta spjärn mot. Det är så de blir vuxna. De växer genom kärleksfullt motstånd, genom att få pröva och få testa gränser. Det är därför föräldrar är viktiga. Det är därför läraren, fritidsledaren, fotbollstränaren är central. Inte som ännu en kompis utan som någon som står för något annat, något vuxet. Det är den rollen vi vuxna måste orka ta.

Kommuner tappar unga vuxna
Fyra av fem kommuner har färre 30-åringar 2013 än vad de hade 18-åringar 2001. Det visar att många unga väljer att lämna sin kommun. När de unga lämnar försvinner också befolkningsunderlaget, vilket i sin tur påverkar utbudet i kommunen. När allt färre går ut och fikar, äter och handlar kläder överlever inte den typen av tjänster. Det är tjänster som gör en plats attraktiv, i synnerhet för yngre människor.

Men de ungas flykt påverkar också arbetsmarknaden. Få företag vill etablera sig på en plats där arbetsmarknaden inte förnyas och där ny kunskap är en bristvara. Följden blir att arbetstillfällen minskar med risk för ökad arbetslöshet. Spiralen går kort sagt åt fel håll.

Vinnarna då?
Var har de då tagit vägen, de unga mellan 18 och 30?  Jo, de drar till stan. Klart är att det är en fördel att ha ett universitet eller en högskola i kommunen, eller i närheten. Ett ännu tydligare mönster är att dessa kommuner har hög befolkningstäthet. Ju fler människor på en begränsad yta, desto fler caféer, restauranger och andra typer av upplevelser finns det. Och detta är den springande punkten. Städer drar ifrån för de erbjuder en livsstil som mindre platser inte kan konkurrera med.

Helsingborg är attraktivt
Helsingborg är dock en av de städer i Sverige där antalet 30-åringar har ökat – och jag är inte förvånad. Jag hör nämligen ofta människor säga att Helsingborg är en rolig plats att vara på. Här finns olika typer av människor, kunskaper och upplevelser. Platser som är öppna och toleranta, där människor får lov att vara som de är, är också attraktiva. Helsingborg är en sådan plats. En plats som erbjuder en mångfald av jobb, utbildningar, affärer, caféer, konst, arkitektur, kultur, idrott, natur och mycket mer. Helsingborg är verkligen staden för människor som vill något.

Studenternas stad
Helsingborgs universitet har mycket stor betydelse för stadens dragningskraft. Målet är att dagens närmare 5 000 studenter på Campus inom några år ska vara 10 000. Södercity har stora förutsättningar att bli ”studenternas stadsdel”. Två viktiga steg på vägen är att vi nu bygger om GA Församlingshem till ett nytt kårhus och att staden häromdagen gav bygglov till 268 nya studentbostäder.

Jag vill såklart att mina pojkar ska ge sig ut och upptäcka andra platser i världen. Men jag hoppas lika mycket att de en dag återvänder till Helsingborg – för att de känner att det är en häftig stad där de kan förverkliga sig själv och sina drömmar.

Palle Lundberg

PS. Jag blir glad om du kommenterar, lämnar synpunkter eller framför egna idéer och tankar. Välkommen!

palle.lundberg(a)helsingborg.se

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stadsdirektör Palle Lundberg – Om mod, handlingskraft och rätten att göra fel

Palle Lundberg 2

Ett par gånger per år träffas kommundirektörerna från Helsingborg, Linköping, Malmö, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro för att lära och inspireras av varandra. För två veckor sedan var vi här i Helsingborg och mina kollegor blev mycket imponerade över vår utveckling.

”I Helsingborg vill ni mycket. Men ni snackar inte bara, ni vågar och ni gör det”, utbrast en av dem. Och precis så är det. I Helsingborg vågar vi. I Helsingborg utmanar vi oss själva – hela tiden och varje dag.

Samtidigt bromsar verkligheten oss. Kraven på offentlig verksamhet, och på oss som arbetar i den, är många och hårda – allt ska göras formellt rätt. Därför lägger vi mycket tid och kraft på att utreda, skapa styrdokument och fasta rutiner. Det skapar trygghet och är i många fall både förnuftigt och nödvändigt. Transparens och ansvarsskyldighet är trots allt avgörande för en fungerande demokrati, men avigsidan är att det gärna blir för mycket av utredningar, styrning och fasta rutiner. Formen tenderar att bli viktigare än innehållet och rutinerna viktigare än utvecklingen.

Vi ska fortsätta att utvecklas
Massmedia, myndigheter och olika intressenter bevakar noga att vi lever upp till de krav som ställs på oss och att vi gör allt på ”rätt” sätt. Men ju mer tid vi lägger på planer, dokument och rutiner, desto mindre tid har vi till att arbeta med innehållet. Dessutom minskar vår beredskap och förmåga att hantera det oväntade för det oväntade finns ju inte i planen.

Vår noggrannhet får inte leda till tröghet och svaga resultat. En verksamhet som präglas av ”felfobi” slutar att utvecklas, eftersom rädslan att göra misstag är större än viljan att lyckas med något nytt. Där får vi inte hamna. Vår drivkraft ska alltid vara att åstadkomma resultat, inte att undvika fel. Mod, handlingskraft, kreativitet och känsla för väsentligheter ska prägla vår verksamhet, även om det innebär att vi kommer att göra misstag och fel under resans gång.

Vi ska våga göra fel
Jag tror att de flesta tycker att det är jobbigt när något misslyckas eller blir fel. Vi vill ju vara duktiga och oroar oss för att andra kanske blir arga och missnöjda. Jag är precis likadan.

Samtidigt måste vi våga ännu mer, försöka, trots att vi riskerar att göra misstag. Annars händer det för lite. Det är inte alla förändringar som blir till det bättre, men å andra sidan blir saker sällan bättre utan förändring. Skräcken för att göra fel kan nämligen leda till att vi missar chanser och möjligheter. Och värst av allt; att vi bara fortsätter att göra som vi alltid har gjort.

För att lyckas måste vi ha modet att fortsätta att gå utanför det vi redan kan och vet. Jag menar att det faktiskt är fel att aldrig göra fel.

Vi ska våga lyckas
Varje framgångsrik person eller organisation har ett antal misslyckanden i bagaget. Men de har lärt sig av sina missar och fel. De har utnyttjat dem för att utvecklas.

Jag vill att vi som jobbar i Helsingborgs stad ska träna oss i att fatta modiga beslut och ta ansvar för besluten. Jag vill att vi ska försöka vara medvetna om, och aktivt motarbeta, vår felrädsla. Jag vill att vi börjar belöna försöket och ambitionen, inte bara utfallet.

Hos oss ska inget beslut få göra anspråk på att vara det enda rätta. Rädslan för det mer vågade förslaget, det som riskerar att bli ett fel, är utvecklingens främsta fiende.

Vi är redan på gång
Det finns, som mina kommundirektörskollegor vittnade om, redan mycket mod och beslutsamhet i våra verksamheter. Några aktuella exempel är när stadsbyggnadsförvaltningen ordnade fram utemöbler till Stadsparken på en vecka och när socialförvaltningen bestämde sig för att erbjuda stöd till invånare som har det besvärligt utan långa utredningar och biståndsprövningar. Eller när Kärnfastigheter snabbt och enkelt bestämde sig för att köpa GA Församlingshem för att kunna erbjuda studenterna i stan ett mycket bättre kårhus och när vård- och omsorgsförvaltningen ordnade bestickrobotar, som i själva verket är matningshjälpmedel som underlättar vardagen för våra äldre. Eller när skol- och fritidsförvaltningen bestämde sig för att köpa in ett stort antal iPads, Chromebooks, laptops, Smartboards och smartphones för att modernisera lärandet i våra skolor.

Utmana dig själv
Det viktigaste är vad du gör och jag gör i vardagen. Vi måste utmana oss att pröva något nytt. Det kan vara allt från att ta upp din egen idé på nästa arbetsplatsträff till att du hittar ett nytt sätt att lära barnen matematik. Men det är också att ge kollegan ”cred” för sina idéer och sedan hjälpa till att förverkliga dem.

Jag vill att vi alla fortsätter ta djärva steg. Att vi experimenterar, testar och vågar göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra förut. Att vi utvecklar ett ledarskap och klimat på våra arbetsplatser som uppmuntrar och utmanar.

Jag vill att vi blir ännu bättre på att agera snabbt och enkelt. Att vi kläcker idéer med låg risk, och gärna små kostnader, men med hög potential. Att vi gör blixtsnabba analyser och har korta beslutsvägar. Att vi oftare vågar hoppa över sega förstudier, utredningar och effektkartor. Att vi istället testar, lär oss, korrigerar, och testar igen. Hela tiden i små steg. Framåt.

Tycker du att jag låter otålig? Kom då ihåg att utvecklingen aldrig mer kommer att gå så långsamt som nu.

***

Palle Lundberg
Stadsdirektör

PS. Jag blir glad om du kommenterar, lämnar synpunkter eller framför egna idéer och tankar. Välkommen!

es.grobgnislehnull@grebdnul.ellap

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Playing For Change i Helsingborg

Under Hx gästades Helsingborg av bandet Playing for Change (PFC) som också uppträdde under helgen. Playing For Change är ett initiativ som vill minska avstånden och verka för att övervinna motsättningar i världen genom att inspirera med musikens kraft. Bakom inbjudan stod Folkuniversitetet i Helsingborg som själva startade Playing for Change Sweden under hösten 2013.

Representater från Playing for change och Helsingborgs stad på Rådhustrappan.

Foto: Cecilia Fredriksson, trainee SLF

PFC på gång även i Helsingborg

Playing For Change Sweden fokuserar främst på att nå barn och ungdomar i Helsingborg och Sverige. Genom att låta dem spela musik tillsammans vill man att musiken ska överbrygga gränser mellan både stadsdelar och människor. Initiativet går väl i linje med vad Helsingborgs stad står för och vision Helsingborg 2035. Därför ville staden uppmärksamma och synliggöra arbetet som görs. Den 31 augusti träffade både det internationella och det svenska bandet representanter från staden i Rådhuset för en mottagning där det bland annat bjöds på förfriskningar och delades ut en minnesgåva. Medverkande från Helsingborgs stad var kommunalråd Lars Thunberg, Mats Sander från kulturförvaltningen, Sofie Qvarfordt, internationell samordnare, samt Kristin Magnusson och Cecilia Fredriksson, båda från stadsledningsförvaltningen.

Playing for Change Sweden startar nu ett samarbete med Helsingborgshem för att genom musiken sprida sin verksamhet till områden i Helsingborg, där Närlunda blir först ut. Det svenska bandet kommer även att fira PFC-dagen den 20 september och två events är inplanerade, ett i Helsingborg och det andra i Göteborg.

PFC Sweden går att följa via Facebook här.

Playing For Change på youtube, med några av de musiker som syns på fotot ovan:


 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Visionsfilm om Helsingborg nominerat till Svenska Designpriset

Helsingborgs stads film Från vision till verklighet är nominerad till Svenska Designpriset 2014 i kategorin rörlig bild/film. Filmen togs fram under våren 2014 och visades upp på Helsingborgs stads medarbetardagar, med syftet att inspirera och visa hur vi går från vision till verklighet.


 

– Jag är glad att filmen, som andas allt det vi vill stå för här i Helsingborg, uppmärksammats runt om i landet, säger Linda Fastén, utvecklingsledare i Helsingborgs stad.

Omröstningen startar den 8 september, när hela design-Sverige får chansen att rösta fram vinnaren via sidan www.designpriset.se.

Vinnaren presenteras den 2 oktober under en prisutdelning på Moderna Museet i Stockholm.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar