miljoe
Helsingborg 2035

Grön IT i Helsingborg

Vad betyder egentligen en ”balanserad stad”? I beskrivningen av vision Helsingborg 2035 kan man bland annat läsa att den balanserade staden innehåller smarta klimatanpassningar, hållbara miljö- och energisatsningar och att allt i Helsingborg […]